Πολιτική Cookies

Γενικά για τα CookiesΣύμφωνα με την επίσημη νομοθεσία, σας γνωστοποιούμε για τη χρήση Cookies στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Στόχος μας είναι η σωστή ενημέρωση και προστασία σας αλλά και η καλύτερη εμπειρία από την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας.

Η χρήση των Cookies εξυπηρετεί στην καλύτερη δυνατή λειτουργίας της ιστοσελίδας, στη σωστή περιήγηση σας, στη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Επίσης, τα Cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως αναγνωριστικό σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) προσωρινά για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που την επισκέπτεστε η πλοηγήστε σε αυτή.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα Cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.Τι είναι τα cookies;


Τα Cookies είναι μικρά κομμάτια πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεστε διάφορες σελίδες στο διαδίκτυο. Τα Cookies δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά, οι προσωπικές σας προτιμήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν και κάθε φορά που θα μπαίνατε σε μία ιστοσελίδα, θα ήταν σαν να μπαίνατε για πρώτη φορά. Τα Cookies είναι απόλυτα ασφαλή και δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου.Ποια Cookies χρησιμοποιούνται;

Η ιστοσελίδα μας όπως και όλες οι ιστοσελίδες, για να Cookies ομαλά και να εξυπηρετήσει στο μέγιστο τον χρήστη, χρησιμοποιεί Cookies . Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies στον υπολογιστή σας ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα Cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας κατά τρόπο που να μην επιτρέπει την εγκατάσταση Cookies.First party Cookies

Τα First party Cookies είναι Cookies που ορίζονται από τον ίδιο τον ιστότοπο και μπορούν να διαβαστούν μόνο από αυτόν τον ιστότοπο. Η χρήση τους αφορά στην ορθότερη λειτουργία του ιστότοπου (π.χ. καλάθι αγορών).

Third party cookies

Τα Third party cookies ορίζονται από τρίτα μέρη τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες διαφήμισης, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να δει διαφημιστικό περιεχόμενο που συνάδει με τις ανάγκες του (πχ. επαναληπτικό marketing μέσω της google)
Cookies PolicyAccording to official legislation, we notify you about the use of cookies in our online store. Our goal is to provide you with the right information and protection, as well as the best experience from your visit to our site.

The use of Cookies serves the best possible way to operate the site, to browse, to connect and moving to pages as well as providing advertising content based on your interests and needs.

Cookies are also used to analyze how visitors use our site, how they are browsing, or whether they are experiencing a problem before we can fix it. In this way, the site remembers your actions and preferences (such as login ID, language, font size and other display preferences) temporarily for a time, so you do not have to enter these preferences whenever you visit it navigate to it.

All information collected by these Cookies is anonymous and is used only to improve the structure and content of the site.What are cookies?


Cookies are small pieces of information (files) in plain text that are stored on your computer (or other Internet-enabled devices such as a smartphone or tablet) when you browse various pages on the Internet . Cookies do not cause harm to your computer, nor to the files stored on it. Without them, your personal preferences would be impossible to store and every time you enter a website, it would be as if you were first to enter. Cookies are completely safe and do not store email addresses or phone numbers.Which cookies are used?

Our website as well as all web pages, to cookies smoothly and to the maximum of the user, uses cookies. You can control and / or delete cookies on your computer according to your wishes. Details can be found here: aboutcookies.org.

You can delete all the cookies already on your computer and configure your browser to prevent cookies from being installed.First party Cookies

First party cookies are cookies that are set by the site itself and can only be read by this site. They are commonly used for the functionality of the site (e.g. shopping cart).

Third party cookies

Third party cookies are set by third parties which can be tracking or marketing companies (e.g. advertising networks). These cookies get re-read during a visit on other sites if they do business with these companies as well. Retargeting is good example of an application.